Privacy

Het Kursusprojekt Benschop heeft met inachtneming van de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming het volgende privacybeleid samengesteld. Voor een goed cursusaanbod, het deelnemen aan onze cursussen en het aanvragen van subsidie verzamelen wij bij inschrijving enkele persoonlijke gegevens, die wij intern gebruiken en op zijn laatst 3 jaar na de cursus verwijderen. Wij geven deze gegevens niet aan derden, ook niet aan docenten of cursisten, tenzij het voor een goed verloop van de cursus noodzakelijk is en u daarvoor telefonisch door een van onze werkgroepleden benaderd wordt.

Wij bieden ook jeugd cursussen aan. Nog geen 16? Wij verzoeken kinderen en ouders of wettelijke vertegenwoordigers dit privacybeleid te lezen en gezamenlijk in te stemmen met het gebruik van gegevens.

Op foto’s die wij op onze website en facebookpagina vertonen zullen geen personen te zien zijn, tenzij voor plaatsing ervan toestemming is gevraagd.

Wij handhaven een beveiligingsniveau bij het verwerken van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende is voor een veilig intern gebruik van uw gegevens.

Met dit privacybeleid proberen wij u duidelijkheid te bieden. Hebt u desondanks vragen neemt u dan contact met ons op via de mail : kursusprojektbenschoppolsbroek@gmail.com