Corona

Het RIVM verwacht in het najaar een mogelijke toename van de verspreiding van het virus.

Vooralsnog gaan we gewoon met ons nieuwe programma starten.

Mochten er nieuwe regels vanuit de regering gelden, dan zullen wij die respecteren.
Van u vragen we: blijf thuis bij ziekteverschijnselen en meld u af (telefoonnummers van de begeleiding zijn te vinden op de website). U mag na overleg iemand anders in uw plaats sturen.