Het Kursusprojekt

Het Kursusprojekt Benschop / Polsbroek is in 1973 opgericht op initiatief van de Stichtse Culturele Raad. Benschop is in 1974 gestart met de eerste cursussen. Dat dit een succes was, blijkt wel uit het feit dat het Kursusprojekt Benschop / Polsbroek al tientallen jaren een gevarieerd cursusprogramma aan weet te bieden.

Dit initiatief van de Stichtse Culturele Raad is in de loop der tijd uitgegroeid tot een groot aantal plaatselijke organisaties (cursusprojecten) binnen de provincie Utrecht. Het idee daarbij was dat er in elke gemeente voldoende mensen te vinden zijn die iets van hun kennis, kunde of hobby aan plaatsgenoten willen doorgeven.

Doel van elk cursusproject is het aanbieden van kortlopende cursussen op velerlei terrein op een laagdrempelige wijze binnen de eigen gemeente. In principe is ieder onderwerp geschikt om er een cursus in te geven. De laagdrempeligheid houdt in dat cursisten geen grote moeite hoeven te doen, of veel schroom moeten overwinnen om te kunnen deelnemen. De cursussen zijn niet duur, dus ook in financieel opzicht voor een ieder toegankelijk en worden zo mogelijk in de eigen gemeente gegeven. De organisatie ligt in handen van een werkgroep van vrijwilligers in de deelnemende gemeenten.

In de regio Utrecht zijn momenteel circa 20 cursusprojecten actief. Informatie over andere cursusprojecten is te vinden op http://www.cursusproject.nl

Al jaren lang wordt het Kursusprojekt Benschop/Polsbroek mede mogelijk gemaakt door giften van de middenstand, waarvoor onze dank.