2 Wandeling langs de consoles langs de grachten van Utrecht

De lantaarnconsoles met hun beeldhouwwerkjes zijn gemaakt na 1953. In dat jaar startte een grote renovatie van de keldermuren, de werven en de kademuren. Steenbikker Cornelis Groeneveld hakte op eigen initiatief een tafereeltje in zo’n recht blok steen onder een lantaarnpaal. Dat sloeg zo aan dat besloten werd iedere lantaarn van zo’n kunstwerkje te voorzien. We lopen langs een aantal stenen aan de Nieuwegracht en de Oudegracht. Iedere steen heeft een verhaal: de stadsgeschiedenis, de naam van het huis er achter, Bijbelverhalen, mythen, legenden, spreekwoorden enz. Er is ook een verhaal over de belangrijkste steenhouwer en zijn leven. Om de stenen te kunnen zien lopen we over de werf, dus trap op-trap af!

Begeleiding:

1 zaterdagochtend: 10.00-11.30 uur
26 september
 docent : gids Gilde Utrecht
kosten : € 10,–
plaats : Domplein 9 Utrecht, voor Toerist Info