13 De (kunst)geschiedenis van Dordrecht

Deze lezingen staan in het teken van 800 jaar stadsrechten Dordrecht. In een brief uit het jaar 1220 refereert graaf Willem l van Holland aan Dordrecht als een huwelijksgift voor zijn nieuwe echtgenote Maria van Brabant. Er zijn redenen om aan te nemen dat die brief en de optekening van de stedelijke voorrechten op dit perkament uit hetzelfde jaar dateren. Hoe het de stad verder is vergaan, ook architectonisch en m.n. de bloeitijd in de Middeleeuwen (de legende van de heilige Sura en de verering van het Heilig Hout), het begin van de 16de eeuw (de koorbanken in de Grote Kerk) en de Reformatie met zijn synode, zullen uitvoerig aan bod komen.
Aansluitend een bezoek aan het museum en de Grote Kerk in Dordrecht.

2 donderdagavonden: 20.00-22.00 uur
1 zaterdagmiddag : 12.00 uur
4, 11, 13 nov.
docent : Jean van Tongeren
lesgeld : € 15,–
plaats : Dorpshuis XXL, Benschop