6 Lezing Maria Magdalena

Eindelijk is de langverwachte tentoonstelling over Maria Magdalena van start gegaan in het Catharijneconvent. Maria uit Magdala, de bekeerde zuster van Martha en Lazarus, heeft in de legendevorming een lange weg afgelegd.
Als bruid bij het huwelijk van Kana. De vrouw van lichte zeden en na berouw een volgelinge van Jezus Christus geworden, is zij na Maria de moeder Gods, het meest beschreven en afgebeelde vrouw uit het Nieuwe Testament.
Aan de hand van veel afbeeldingen zullen wij het grootste deel van haar legendarische leven onder de loep nemen. Natuurlijk komt haar verblijf in Zuid-Frankrijk en haar reliekenverering in de Provence, in Vezelay, in Efeze en in de Nederlanden ter sprake en heel in het kort de onzin van Mr. Brown.
Na de lezing is op zaterdag een bezoek aan het museum gepland.

1 donderdagavond: 20.00 – 22.00 uur
1 zaterdagmiddag: 12.00 uur
21, 23 okt

docent : Jean van Tongeren
lesgeld : € 10,–
plaats : Dorpshuis XXL, Benschop