10 Ode aan Antwerpen

Naar aanleiding van de tentoonstelling Ode aan Antwerpen in het Catharijneconvent zullen we diverse kunstuitingen van de Sinjorenstad in de 16de eeuw onder de loep nemen.

De 1ste avond zal gaan over Antwerpen voor de val van de stad op 17 augustus 1585, met schilders als Quiten Metsys, Joos van Cleve, Pieter Aertsen, Maerten de Vos en Frans Floris, die heel belangrijk zijn geweest voor de verspreiding van de Renaissance in de Nederlanden.

De 2de avond zal gaan over de stad na de val. De architectuur en beeldhouwkunst na het Concilie van Trente in 1563. De Contrareformatie, de Barok of Jezuïetenstijl, de Carolus Borromeuskerk en andere kerken in de Zuidelijke Nederlanden. Ook beeldhouwers als Artus Quellinus en Rombout Verhulst komen voorbij.

De 3de avond zal niet alleen het werk van Pieter Paul Rubens, Antoon van Dijk (portrettist van o.m. de Oranjes) en Jacob Jordaens worden besproken, ook de uitgeweken Zuid-Nederlandse kunstenaars als Frans Hals, Karel van Mander en vele anderen in Haarlem en Amsterdam komen aan bod. We eindigen met Jacob de Wit (de Witjes) die Rubens opnieuw introduceerde.

Daarna volgt uiteraard een bezoek aan de tentoonstelling in Utrecht.

3 donderdagavonden: 20.00-22.00 uur

1 zaterdagmiddag    : 12.00 uur

8, 15, 22, 24 juni

docent            : Jean van Tongeren
kosten            : € 31,–
plaats            : Dorpshuis XXL, Benschop

informatie : Elly van der Vring 06- 20 78 77 03